Tisdagsprofilen är en halltävling för dig som vill lära dig lite mer om olika oljeprofiler.  Vi spelar en
ny mer eller mindre utmanande oljeprofil för varje månad. I Maj spelar vi final. Anmäler dig gör du i bowlinghallen
eller via telefon 0176-555 59

Månadens profil:
November – Eifel Tower 48 Ft
December – Atlanta 38 Ft
Januari – Beaten Path 41 Ft
Februari – Järven 36 Ft
Mars – WB London 44 ft

TP November 20 Resultatlista

TP December 2020 Resultatlista

TP Januari resultat

TP Februari resultatlista

Poängbarometer/Totalställning

Tisdagsprofilen barometer